Internetowa galeria sztuki

Galeria obrazów Art Makers

Koszty wysyłki

5. WYSYŁKA

Towar dostępny w sklepie wysyłany jest w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku towaru przy którym widnieje cena "0.00zł" lub "niedostępny", należy wysłać zapytanie o dostępność. Artmakers.pl potwierdza z klientem indywidualnie dostępność, cenę i możliwości wysyłki. Wybór opcji wysyłki pokazuje się zależnie od rodzaju, wymiarów i kwoty zamówienia:

- Kurier DPD (16,00 zł) *do 5 kg, (19,00 zł) *do 10 kg, (22,00 zł) *do 15 kg, (25,00 zł) *do 20 kg, (31,00 zł) *do 31,5 kg. W przypadku niewymiarowych paczek prosimy o kontakt. Maksymalna waga paczki w przesyłce standardowej to 31,5 kg Maksymalna długość: 175 cm Maksymalna suma wysokości + długości + szerokości: 300 cm

- Paczka Pocztowa Ekonomiczna (9,50 zł) *do 1 kg Minimalna/Maksymalna długość: 14 cm - 60 cm Minimalna/Maksymalna szerokość: 9 cm - 50 cm Minimalna/Maksymalna głębokość: 30 cm

- Darmowa wysyłka (opcja pojawia się po przekroczeniu ceny za jedno dzieło 200,00 zł lub kilka dzieł jednego artysty o wartości pow. 200,00 zł) Maksymalna waga paczki w przesyłce standardowej to 31,5 kg Maksymalna długość: 175 cm Maksymalna suma wysokości + długości + szerokości: 300 cm

5.1.Darmowa przesyłka dotyczy wyłącznie zakupów bezzwrotnych. W wypatku zwrotów, jednorazowy koszt przesyłki zostanie potrącony od kwoty zakupu.

5.1. a Kupujący, wybierając formę przesyłki, akceptuje równocześnie regulamin przewoźnika.

5.2 Podane ceny wysyłki dotyczą terenu Polski.

5.2.a W przypadku, gdy sprzedaż dzieła dokonana jest poza granice Polski, Sprzedający przesyła dzieło na adres Galerii, która ubezpiecza przesyłkę i wysyła ją na adres Kupującego. Koszty przesyłki zagranicznej uzgadniane są wcześniej pomiędzy Galerią a Kupującym.

5.2.b Darmowa przesyłka oferowana jest tylko na terenie kraju.

5.3 Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy sporządzić protokół szkodowy.

5.4 Praca nadawana przez artystę i użytkownika serwisu powinna zostać zapakowana w karton o regularnych kształtach, symetrycznych bokach oraz maksymalnych wymiarach: maksymalna długość: 175 cm, maksymalna suma wysokości + długości + szerokości: 300 cm, maksymalna waga 31,5 kg. Jeżeli praca pakowana jest w tubę, proszę dodatkowo zapakować ją w karton, ponieważ przewoźnik nie akceptuje owalnego typu przesyłek. Na kartonie należy nakleić etykietę adresową przesłaną na email podany prze rejestracji, a kurierowi przekazać dokumenty przewozowe. Przesyłkę należy oznakować terminem: "Uwaga szkło".

5.4.a Jeżeli paczka nie spełni krórychś z podanych w pkt.5.4 wytycznych i przewoźnik obciąży galerię dodatkowymi opłatami za jej przewóz (np. oznaczy ją jako przesyłkę niestandardową), galeria ma prawo obarczyć owym obciążeniem nadawcę przesyłki.

5.4.b Jeżeli z z jakiegoś powodu i wyłącznie za uzgodnieniem stron, wysyłka paczki nastąpi za pośrednictwem innego środku transportu niż poprzez Galerię, Galeria pokrywa środki za transport w wysokości ceny ubezpieczonej wysyłki kurierskiej, która wynosi 16.00zł. 

5.5 Nie ma możliwości ustalenia dokładnej godziny przyjazdu kuriera po odbiór oraz dostarczenie paczki. Kurier przyjeżdża po odbiór paczki zazwyczaj w określonych przedziałach czasowych. Galeria zastrzega, że przedziały te mogą ulec zmianie ze względu na zmianę trasy przewoźnika. 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

6.a ZWROTY

6.a.1 Klient (Kupujący), który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 10 kolejnych dni (dalej: Odstąpienie). Należy w takiej sytuacji powiadomić Galerię, wysyłając e-mail o rezygnacji z zakupu (proszę nie wysyłać paczek bez uprzedniego zawiadomienia oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zwrotu przez galerię). Odsyłanie paczki bez uzgodnienia z Artmakers.pl następuje na własną odpowiedzialność i w najgorszym wypadku skutkuje brakiem zwrotu pieniędzy. Zwrotu dokonuje się na adres nadawcy, który wysyłał przesyłkę, w oryginalnym opakowaniu, nie uszkodzonym. 

6.a.2 Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6.a.1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa. 

6.a.3 Zwrotu dokonuje się na własny koszt lub za pośrednictewm galerii, która to obciąży klienta kosztem zwrotu w wysokości 16.00 zł.

6.a.4 Galeria nie stosuje polityki towarów zastępczych.

6.a.5 Zwrot kosztów na podane przez Kupującego konto bankowe nastąpi po potwierdzeniu przez Artystę, że otrzymał swoje dzieło i że jest ono nieuszkodzone. Od kwoty zakupu zostanie odjęta jednorazowa (bądź podwójna - w przypadku zwrotu za pośrednictwem galerii) opłata za usługę kurierską w cenie 16.00zł, jeżeli przesyłka została opłacona przez galerię. Zgodnie z pkt. 5.1.a darmowa przesyłka dotyczy wyłącznie zakupów bezzwrotnych. 

6.a.6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych, grafik zapisanych w formacie elektronicznym oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. b) Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

6.b REKLAMACJE

6.b.1 Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a) Imię i nazwisko, b) numer zamówienia c) opis niezgodności Dzieła z umową, d) datę zakupu e. protokół szkody sporządzony w obecności kuriera f) fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej). Zastosowanie się do tej ustawy pozwoli na szysze rozpatrzenie reklamacji.

6.b.2 Jeżeli po rozpatrzeniu wysłanej reklamacji Galeria stwierdzi, że zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Galeria (zostaną zwrócone na konto bankowe wyznaczone przez Kupującego). Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez pracowników Galerii, którzy stwierdzą czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. 46.b.3 Galeria nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6.b.4 Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

6.b.5 Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: pl.artmakers@gmail.com Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni od daty dostarczenia Dzieła.

6.b.5 Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Art Makers wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Art Makers jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Zobacz także:

 |
Lidia Ziemińska
Kiedy mogę się zgubić
PLN 556.00
PLN 556.00
Luba BOCCARDI
Piazza dei Truogoli Genova Italia Acquarello (dimensioni: 40 x 50 cm)
PLN 2 780.00
PLN 2 780.00
 |
Krystyna Ciećwierska
domek 12
PLN 167.00
PLN 167.00