Internetowa galeria sztuki

Galeria obrazów Art Makers

Wniosek o patronat medialny

Zasady przyznawania patronatu przez Art Makers

1. Patronat medialny Art Makers może być przyznany przedsięwzięciom, które mają odpowiedni zasięg, rangę i znaczenie oraz swoim znaczeniem obejmują szeroki zakres dziedziny jaką jest sztuka .
Nie obejmujemy patronatem imprez o charakterze typowo komercyjnym, nie związanych z twórczością artystyczną!

2. Wystąpienie o objęcie patronatem w wydarzeniu innym niż określone w ust. 1 powinno być odpowiednio uzasadnione.

W oficjalnym wniosku o objęcie patronatem medialnym danego przedsięwzięcia należy uwzględnić następujące informacje:
• datę i miejsce wydarzenia
• program imprezy
• proponowane warunki patronatu
• pozostałych sponsorów/patronów imprezy

3. Aby ubiegać się o patronat medialny należy złożyć oficjalne pismo, podpisane przez organizatora, na adres:
- Art Makers - Galeria Sztuki
ul. Gadowskiego 13
32-700 Bochnia
- przesłać pismo faxem na numer: (14) 6124455
- lub skan pisma na adres email, kontaktując się z naszym pracownikiem poprzez zakładkę "Kontakt" (kontakt handlowy) www.artmakers.pl/contact
3.1 Prośbę o patronat należy przesłać nie później niż miesiąc przed dniem, w którym planowane
jest przedsięwzięcie.
3.2 Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.
3.3 Organizator otrzyma informację o przyznaniu patronatu bądź odrzuceniu wniosku, najwcześniej w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
3.4 Odmowa objęcia patronatem jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Art Makers zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółów dotyczących patronatu każdorazowo z organizatorem danego przedsięwzięcia.

5. Otrzymanie patronatu medialnego zobowiązuje organizatora do zamieszczenia logo Internetowej galerii sztuki Art Makers oraz informacji o patronacie na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia oraz do zamieszczenia banneru/roll up’u galerii Art Makers w widocznym miejscu podczas imprezy.
Logo Art Makers musi zostać umieszczone na materiałach promocyjnych i plakatach w niezmienionej formie i jakości.

6. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego Art Makers dla organizatora.

7. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o objęciu patronatem, w tym rezygnacji z używania logo Art Makers.

8. Patronat medialny jest modelem współpracy, za który Artmakers.pl nie pobiera wynagrodzenia.

Wypełniony i zeskanowany wniosek prosimy odesłać na adres email: pl.artmakers@gmail.com

Zobacz także:

 |
Lidia Ziemińska
Kiedy mogę się zgubić
PLN 556.00
PLN 556.00
Luba BOCCARDI
Piazza dei Truogoli Genova Italia Acquarello (dimensioni: 40 x 50 cm)
PLN 2 780.00
PLN 2 780.00
 |
Krystyna Ciećwierska
domek 12
PLN 167.00
PLN 167.00